FANDOM


Ravennapedia Wiki
Den-kendte-verden-med-navne

Ravennapedia - En samlet Beskrivelse af Adan (den kendte verden)Edit

Kære Læser!

Dette er et Lexikon over de stolte Riger RavennaKalmykien, Celeber samt de mere fremmedartede Lande i Adan (den kendte Verden).

Her vil De finde sande Beretninger om Landenes FolkHelte, mystiske Personer, Uvæsner og de prægtige Byer og Steder, som findes - eller engang fandtes. De vil også kunne finde Viden om sagnomspundne Relikvier, Fabler og Symboler.

Betragt Kortet og vid, at hinsides De Syv VIndes Hav og Zulachavet findes blot de særeste Riger med barbariske Skikke, som ingen civiliseret Mand nogensinde bør forsøge at forstå! Og rejser man højt mod Nord eller fjernt mod Syd, hersker intet andet end Uvæsner, Lidelse og den visse Død.

Trods disse endeløse Farer, har brave Søfarere og store Mænd på Land med Kløgt og Visdom hidbragt al denne Viden, som nu bliver Dem til Del, kære Læser.

Lexikonet vil næppe nogensinde blive færdigt. Ikke desto mindre, opfordres DE, kære Læser, til at hjælpe denne ydmyge Skriver med at forsøge at gøre det Umulige...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.